Skip to content

Prienik na čínsky trh pre európske firmy

Naši podnikatelia, či už slovenskí alebo českí perspektívu čínskeho trhu do značnej miery nevnímajú a ak ju aj vnímajú nevedia kde začať. Naša firma odstraňuje bariéru medzi slovenskými a českými podnikateľmi a ich ázijskými odberateľmi a zabezpečuje svojim klientom celý proces od A po Z.

Myslíte si, že „ste príliš malý na to aby ste zaujímali Čínu“? Nemusí to tak vôbec byť!

 

Veľa európskych firiem, vrátane slovenských a českých sa pozerá na čínsky trh ako na celok.

 

Prienik na čínsky trh pre európske firmy spravidla nie je o zabraní celého čínskeho trhu. Z dôvodu našich limitovaných veľkostí trhov a z nich vychádzajúcich obmedzení výrobnej kapacity a maximálneho objemu produkcie možnej na vývoz do Číny, sa na expanziu do Číny nemôžeme pozerať ako na expanziu za účelom umiestnenia produktov v Číne takým spôsobom aby každý Číňan poznal vaše produkty a značku. Takýto prístup si môžu dovoliť globálne giganty ako Apple, Starbucks či Volkswagen.

 

Väčšine firiem z nášho regiónu stačí mať v Číne jedného alebo malý počet odberateľov na to, aby zabezpečili odbyt celej produkcie určenej na čínsky trh, prípadne na celý export firmy. Vzhľadom na tento fakt, sa odporúčame zamerať „Čína-lokálne“ namiesto prístupu orientovaného na celú Čínu, ktorý spravidla stojí firmy veľké finančné a časové náklady a vo finále neprináša želané výsledky.

 

Vzťahy je potrebné nadviazať s etablovanými firmami, ktoré budú mať dlhodobý záujem o nákup vašich produktov. Výber potenciálnych obchodných partnerov, ich oslovovanie a dohadovanie obchodných podmienok s nimi pre vás zabezpečíme v rámci našej spolupráce. 

 

Nadviazanie spolupráce s čínskymi partnermi a vývoz prvého kontajneru ešte negarantuje vás dlhodobý úspech na čínskom trhu. V Číne sú vzťahy medzi obchodnými partnermi základným kameňom dlhodobej prosperity obchodných vzťahov. Tie je preto potrebné udržiavať a riadiť. Riadenie vzťahov s čínskymi odberateľmi vám zabezpečíme v rámci našich služieb.

 

Na podnikanie firiem vplýva viacero faktorov. Môže sa teda stať, že čínsky partner zmení počas trvania spolupráce svoje nákupné zámery aj napriek priaznivým vzťahom. Každý sa predsa môže rozhodnúť presunúť do inej brandže. Ak sa ukáže, že sa s čínskym partnerom nedá v budúcnosti z akýchkoľvek dôvodov spolupracovať, nájdeme vám v Číne nového obchodného partnera.

 

Pri produktoch a značkách určených pre finálnych zákazníkov (napríklad potravinách) sa odporúča značku a produkty podporiť propagáciou na čínskych sociálnych médiách (predovšetkým WeChat a Weibo) – zvyšujú totiž povedomie o vás a vašich produktov a zabezpečujú propagáciu, ktorú váš čínsky odberateľ spravidla nebude mať záujem pre vás riešiť, nakoľko nakupuje desiatky až tisícky produktov od rôznych dodávateľov a reklamu a ďalšie promo aktivity necháva už na svojich jednotlivých dodávateľov.

 

Dajte nám vedieť o vašom produkte/produktovom portfóliu a radi si s vami dohodneme bezplatný telefonický/video hovor alebo osobné stretnutie počas, ktorého preberieme vašu exportnú kapacitu, očakávania od expanzie na čínsky trh a produkty, s ktorými sa do nej chcete pustiť.

🚫 SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ 🚫

Naša spoločnosť sa odmieta podieľať na poskytovaní služieb pre nepovolené obohacovanie sa na negatívnych geo-politických situáciách daných krajín (COVID-19, vojny, nelegálna činnosť a pod.).  

dovoz-rusok-cina
covid-19-import-cina
dovol-liekov-cina

info@vyvoz-do-ciny.sk